Ανδρέας Σχοινάς

Φωτογράφος

Εκδόσεις

Ο Ανδρέας Σχοινάς συμμετείχε στα περισσότερα ομαδικά λευκώματα του «Φωτογραφικού Κύκλου» :

Έχουν επίσης κυκλοφορήσει οι παρακάτω μονογραφίες με φωτογραφίες του:

Γειτονιά – Ανδρέας Σχοινάς

σελ. 96, 20Χ20, 1992

 

Φωτογραφίες – Ανδρέας Σχοινάς

σελ. 168, 22Χ24, 2011

 

Μικρή Σειρά – Ανδρέας Σχοινάς

σελ. 32, 14Χ21, 1998

 

Το γιαπί- Ανδρέας Σχοινάς

σελ. 170, 24Χ22, 2011